Welkom op de Cultuurconnect-servicedesk,
Hoe kunnen we je helpen?
Kies hieronder een onderwerp of stel een vraag

Openstaande bugs en verbeteringen


  Op deze pagina vind je een overzicht van welke bugs en verbeteringen ingepland zijn bij OCLC of andere ontwikkelaars. Er wordt vaak verwezen naar een versienummer van Wise: Wise krijgt nl. 3 keer per jaar een grote update (naast de wekelijkse "kleinere" updates). Je leest in de (wekelijkse) release notes wanneer het probleem effectief is opgelost.

  Algemeen
  Klanten
  Balie
  Catalogus
  Exemplaren, bestellen, tijdschriften

  Algemeen

  Automaten

  • Tracs automaten boeken een betaling van een lener eerst als een deposito (tegoed) en boeken die daarna af vanuit de deposito. Tracs werkt aan een oplossing.

  Overzichten, statistieken en selecties

  • Je zou enkel cijfers en lijsten mogen kunnen opvragen van je eigen bibliotheek. Dit probleem wordt opgelost in versie 6.6.0 van Wise, ten vroegste december 2019.
  • Een export met cijfers voor BIOS is tegen eind 2019 mogelijk in Wise.
  • Je kan in de selecties sinds kort ook filteren op SISO, ZIZO en genre. In de export naar csv loopt het echter nog niet 100% goed, we brengen dit zsm in orde.

   

  Klanten

  Klantenadministratie

  • De ontdubbelfunctionaliteit geeft "Geen duplicaten gevonden" terwijl er wel dubbels zijn gevonden.
  • Bij een klant die exemplaren in nota heeft, wordt de melding "NOTA" geplaatst. Deze melding wordt ook getoond in Mijn Bibliotheek en aan de zelfuitleenautomaat. We werken aan een betere tekst zodat de lener weet wat er precies aan de hand is en wat hij kan doen. De oplossing verwachten we in een wekelijkse release van versie 6.6.0 van Wise, december van 2019.
  • Op de bon worden ook de materialen die zijn uitgeleend in een andere instantie geprint. Het is de bedoeling dat dit enkel het geval is wanneer er een samenwerking groep 3 is tussen de instanties. In de andere gevallen ziet de klant op de bon enkel de materialen die hij in de betreffende instantie heeft uitgeleend. Dit wordt opgelost in een wekelijkse release van versie 6.6.0, december van 2019.
  • Eind 2019 verwachten we een werkende koppeling tussen Wise en het Rijksregister (MAGDA). Op die manier zullen o.a. adresgegevens automatisch worden geüpdatet wanneer het rijksregisternummer van de klant bekend is. - Dit project staat on hold wegens lopende gesprekken met de Gegevensbeschermingsautoriteit.
  • Stel dat een klant in deurwaarderprocedure is gezet, maar die procedure werd niet verder afgehandeld. Als de klant ondertussen de vergoeding komt betalen, wordt hij alsnog mee opgenomen in de deurwaarderprocedure de volgende keer deze wordt opgestart. Dit wordt opgelost in versie 6.6.0 van Wise (december 2019).
  • In de ontdubbelfunctionaliteit ontbreekt nog de optie om een voorgestelde dubbele klant te negeren. Op die manier komen leerlingen, tweelingen,... niet telkens opnieuw voor in je lijst. Deze aanvulling komt eraan in versie 6.6.1 van Wise, voorjaar 2020. Tegelijk met deze oplossing zorgen we er ook voor dat er bij individuele ontdubbeling iets van feedback komt na het klikken op "Verwerk" zodat je weet dat de actie gelukt is, en zal naast de instantiecode ook de vestigingscode van de hoofdvestiging getoond worden bij de klantinformatie.
  • De weergave van het nummer van de Lerarenkaart loopt fout. De Lerarenkaart heeft immers 17 tekens, terwijl het veld slechts 16 tekens kan tonen.
  • De voornaam ontbreekt op het inschrijfbewijs.

  Mijn Bibliotheek

  • Leners kunnen via Mijn Bibliotheek aanduiden of hun leenhistoriek mag worden bijgehouden. Dit stroomt dan door naar Wise. Let wel: op de nieuwe bibwebsites kan het bijhouden van de leenhistoriek nog niet uitgezet worden. We brengen dit zsm in orde.
  • Nieuwe leners zullen een welkomstmail ontvangen met daarin een link om hun Mijn Bibliotheek-profiel aan te maken. Daardoor zal het niet meer nodig zijn het makkelijk te raden wachtwoord volgens de constructie DDMMJJJJ te gebruiken. Deze grondige wijziging zullen we gefaseerd uitrollen vanaf het einde van het jaar.
  • Eenzelfde verbetering wordt gemaakt voor leners die een extra lidmaatschap aan hun Mijn Bibliotheek-profiel willen koppelen. Dit zal binnenkort kunnen dmv een eenmalig paswoord, dat via e-mail rechtstreeks naar de lener wordt toegestuurd en beperkt in de tijd geldig is.

  Balie

  Innemen/uitlenen

  • Tijdens het uitlenen een klantnummer intypen dat begint met letters opent het zoekscherm. Dit wordt opgelost in versie 6.6.0 van Wise, december 2019.
  • Omdat er in Nederland boetes worden opgelegd wanneer een bibliotheek exemplaren met een Kijkwijzer uitleent aan te jonge leners, wordt dit momenteel geblokkeerd door Wise. In Vlaanderen zijn we hier soepeler in, dus werkt OCLC aan een oplossing in versie 6.6.0 van Wise. Verwachte oplevering december van 2019.
  • De schadenotitie bij een exemplaar moet normaal gezien zowel bij innemen als bij uitlenen worden getoond. Momenteel gaat dit enkel goed bij uitlenen.
  • Wie dat wenste, kon via de Servicedesk vragen om bijlagenotities ook zichtbaar te maken aan de balie en zelfuitleen. Hiervoor moet een naconversie gebeuren door OCLC, deze wordt zsm uitgevoerd.
  • Bij een kwijtschelding staat er op het bonnetje "Betaald".
  • We werken aan verbetering van de statusbon waarbij de sortering gebeurt op tijdstip (recentste bovenaan), en waar je het totaal aantal exemplaren in bezit op de bon kan zien.

  Berichten

  • OCLC werkt aan een nieuwe module waarbij de bibliotheken zelf de teksten en (deels) de opmaak van mails en brieven kunnen beheren adhv een WYSIWYG-editor. Verwachte oplevering van een basisversie gebeurt eind 2019.
  • In het reserveringsophaalbericht wordt het woord 'Bibliotheek' weggelaten in de vermelding van de ophaallocatie.

  Financieel

  • In het financieel overzicht (BE) zie je nog banken en kassen uit andere instanties. Deze mag je negeren, OCLC zoekt nog naar de oorzaak en lost het zsm op.

  Reserveren

  • Staat er een reservering open en leent de klant een exemplaar van die titel ondertussen uit in een bib die niet in de samenwerking groep 3 en 4 zit, dan wordt er nog een reserveringskost aangerekend in de bib waar de reservering open staat. Dat is niet de bedoeling: de reservering moet open blijven staan (want er is geen samenwerking) en de klant moet zelf de openstaande reservering annuleren.
  • Klanten met een niet-actief abonnement kunnen in theorie geen reserveringen plaatsen. Openstaande reserveringen vervallen daardoor wanneer het abonnement afloopt voor de reservering werd gehonoreerd. Dit is geen gewenst gedrag en hopen we snel opgelost te hebben.
  • Het aantal exemplaren dat je maximum kan reserveren wordt momenteel nog bepaald over het hele systeem. Dit wordt aangepast zodat het berekend wordt per instantie of samenwerking.
  • Bij het maken van een materiaalvergoedingsnota krijg je geen melding dat er een reservatie op dit exemplaar geplaatst is, ook niet indien het een titel is met maar één exemplaar binnen de instantie. Er komt ook geen melding bij het betalen van de materiaalvergoeding (waarbij het exemplaar wordt afgeschreven). De reservatie heeft nog steeds de status ‘Actief’. We herwerken deze flow.

   

  Catalogus

  Publiekscatalogus

  • Door de grote hoeveelheid extra data van PBS Oost-Vlaanderen heeft het importschema vertraging opgelopen. Sommige (wijzigingen aan) exemplaren zijn dus nog niet de dag nadien zichtbaar in de publiekscatalogus. We zijn aan het bekijken om het schema terug optimaal te krijgen zodat nieuwe exemplaren daags nadien zichtbaar zijn in de catalogus.
  • De weergave van ZIZO bij de plaatsingsinformatie wordt aangepast, zodat de verwoording er niet meer 2 tot 3 keer staat en de verwoording niet afgebroken wordt op een vast aantal tekens. Met dezelfde oplossing zal ook het volumenummer niet meer 2x getoond worden. 
  • Voor SISO en NBLC moet eigenlijk de code getoond worden in de publiekscatalogus en niet de verwoording. Bij SISO komt er ook nog eens bij dat de 2de aanduiding (land / taal) niet meekomt zoals verwacht. Dit wordt zsm opgelost.
  • De weergave van de (beschikbaarheid van de) tijdschriften verloopt niet naar wens. Hier zijn meerdere oorzaken voor, waardoor er zowel aanpassingen langs de kant van OCLC als bij Aquabrowser nodig zijn. Een volledige oplossing kan dus nog even op zich laten wachten (release 6.6.1, voorjaar 2020).
  • De status "Net binnen" in Wise is in de publiekscatalogus zichtbaar als "Naar de balie". We passen dit aan naar "Net binnen".

  Wise catalogus

  • Vanaf versie 6.6.1 (voorjaar 2020) zal je een meervoudige datum (bv. 1946-1947) kunnen invoeren via het titelmuteerscherm.
  • De performantie en de zoekmogelijkheden van de catalogus in Wise zijn een blijvend aandachtspunt en zullen gefaseerd verbeterd worden.
  • Een titel die in Wise is ingevoerd, heeft als bron EBS. Deze bron zal vanaf versie 6.6.0 (december 2019) ook zichtbaar zijn in de resultatenlijst in de Wise catalogus.

   

  Exemplaren, bestellen, tijdschriften

  Exemplaren koppelen

  • De velden "of" en "nummer" bij het koppelen van een tijdschriftexemplaar laten momenteel slechts 10 resp. 2 tekens toe. Dit volstaat niet en wordt bijgevolg uitgebreid tot 30 resp. 10 in versie 6.6.0 van Wise, december 2019.
  • Het Hoofdwoord kan uit maximum 5 leestekens bestaan. Als er bij koppelen meer ingegeven worden, worden enkel de eerste 5 opgeslagen. Als een langere tekst weergegeven moet worden in de publiekscatalogus kan deze in Plts. Opm gezet worden.
  • De exemplaarprijs en de factuurprijs zijn aan elkaar gekoppeld. Aangezien deze prijs echter kan verschillen (bv. wanneer je korting geniet als bib), wordt de link tussen beide velden doorgeknipt. We verwachten dit in versie 6.6.0 van Wise, december 2019.
  • Kies je de etiketmethode BMN, dan wordt de NBLC-code ook in het veld Pl. Opmerking gezet. Dit leidt tot een dubbele vermelding van de NBLC-code. We gaan de etikmethode laten aanpassen, in afwachting kan je manueel de code verwijderen in het veld Pl. Opmerking.