Welkom op de Cultuurconnect-servicedesk,
Hoe kunnen we je helpen?
Kies hieronder een onderwerp of stel een vraag

Openstaande bugs en verbeteringen


  Op deze pagina vind je een overzicht van welke bugs en verbeteringen ingepland zijn bij OCLC of andere ontwikkelaars. Er wordt vaak verwezen naar een versienummer van Wise: Wise krijgt nl. 3 keer per jaar een grote update (naast de wekelijkse "kleinere" updates). Je leest in de (wekelijkse) release notes wanneer het probleem effectief is opgelost.

  Algemeen
  Klanten
  Balie
  Catalogus
  Exemplaren, bestellen, tijdschriften

  Algemeen

  Automaten

  • Tracs automaten boeken een betaling van een lener eerst als een deposito (tegoed) en boeken die daarna af vanuit de deposito. Tracs werkt aan een oplossing.

  • De "mededeling op bon" die je via Vestigingsbeheer kan instellen stroomt niet door naar alle toestellen. OCLC werkt aan een oplossing in versie 6.6.1 van Wise, voorjaar 2020.

  Overzichten

  • Je zou enkel cijfers en lijsten mogen kunnen opvragen van je eigen bibliotheek. Dit probleem wordt opgelost in versie 6.6.0 van Wise, ten vroegste december 2019.

   

  Klanten

  Klantenadministratie

  • Bij een klant die exemplaren in nota heeft, wordt de melding "NOTA" geplaatst. Deze melding wordt ook getoond in Mijn Bibliotheek en aan de zelfuitleenautomaat. We werken aan een betere tekst zodat de lener weet wat er precies aan de hand is en wat hij kan doen. De oplossing verwachten we in een wekelijkse release van versie 6.6.0 van Wise, december van 2019.
  • Op de bon worden ook de materialen die zijn uitgeleend in een andere instantie geprint. Het is de bedoeling dat dit enkel het geval is wanneer er een samenwerking groep 3 is tussen de instanties. In de andere gevallen ziet de klant op de bon enkel de materialen die hij in de betreffende instantie heeft uitgeleend. Dit wordt opgelost in een wekelijkse release van versie 6.6.0, december van 2019.
  • Er wordt volop gewerkt aan de ontdubbelfunctionaliteit, waarbij dubbele klanten samengevoegd kunnen worden. Deze verwachten we kort na de zomer.
  • Eind 2019 verwachten we een werkende koppeling tussen Wise en het Rijksregister (MAGDA). Op die manier zullen o.a. adresgegevens automatisch worden geüpdatet wanneer het rijksregisternummer van de klant bekend is.
  • Wanneer een e-mail 3 keer bouncet, zal er een melding bij de klant worden geplaatst. Deze melding zal ook doorstromen naar Mijn Bibliotheek en de zelfuitleen, zodat de klant zelf actie kan ondernemen om zijn e-mailadres aan te passen. Dit is voorzien in versie 6.6.1 van Wise, voorjaar 2020.
  • Stel dat een klant in deurwaarderprocedure is gezet, maar die procedure werd niet verder afgehandeld. Als de klant ondertussen de vergoeding komt betalen, wordt hij alsnog mee opgenomen in de deurwaarderprocedure de volgende keer deze wordt opgestart. Dit wordt opgelost in versie 6.6.0 van Wise (december 2019).

  Mijn Bibliotheek

  • Leners kunnen via Mijn Bibliotheek aanduiden of hun leenhistoriek mag worden bijgehouden. Dit stroomt dan door naar Wise. Let wel: op de nieuwe bibwebsites kan het bijhouden van de leenhistoriek nog niet uitgezet worden. We brengen dit zsm in orde.
  • Nieuwe leners zullen een welkomstmail ontvangen met daarin een link om hun Mijn Bibliotheek-profiel aan te maken. Daardoor zal het niet meer nodig zijn het makkelijk te raden wachtwoord volgens de constructie DDMMJJJJ te gebruiken. Deze grondige wijziging zullen we gefaseerd uitrollen vanaf het einde van het jaar.
  • Eenzelfde verbetering wordt gemaakt voor leners die een extra lidmaatschap aan hun Mijn Bibliotheek-profiel willen koppelen. Dit zal binnenkort kunnen dmv een eenmalig paswoord, dat via e-mail rechtstreeks naar de lener wordt toegestuurd en beperkt in de tijd geldig is.

   

  Balie

  Innemen/uitlenen

  • Tijdens het uitlenen een klantnummer intypen dat begint met letters opent het zoekscherm. Dit wordt opgelost in versie 6.6.0 van Wise, december 2019.
  • Omdat er in Nederland boetes worden opgelegd wanneer een bibliotheek exemplaren met een Kijkwijzer uitleent aan te jonge leners, wordt dit momenteel geblokkeerd door Wise. In Vlaanderen zijn we hier soepeler in, dus werkt OCLC aan een oplossing in versie 6.6.0 van Wise. Verwachte oplevering december van 2019.
  • De schadenotitie bij een exemplaar moet normaal gezien zowel bij innemen als bij uitlenen worden getoond. Momenteel gaat dit enkel goed bij uitlenen.

  Berichten

  • OCLC werkt aan een nieuwe module waarbij de bibliotheken zelf de teksten en (deels) de opmaak van mails en brieven kunnen beheren adhv een WYSIWYG-editor. Verwachte oplevering van een basisversie gebeurt eind 2019.

   

  Catalogus

  Publiekscatalogus

  • De weergave van ZIZO bij de plaatsingsinformatie wordt aangepast, zodat de verwoording er niet meer 2 tot 3 keer staat en de verwoording niet afgebroken wordt op een vast aantal tekens. Met dezelfde oplossing zal ook het volumenummer niet meer 2x getoond worden. 
  • Voor SISO en NBLC moet eigenlijk de code getoond worden in de publiekscatalogus en niet de verwoording. Bij SISO komt er ook nog eens bij dat de 2de aanduiding (land / taal) niet meekomt zoals verwacht. Dit wordt zsm opgelost.
  • De weergave van de (beschikbaarheid van de) tijdschriften verloopt niet naar wens. Hier zijn meerdere oorzaken voor, waardoor er zowel aanpassingen langs de kant van OCLC als bij Aquabrowser nodig zijn. Een volledige oplossing kan dus nog even op zich laten wachten (release 6.6.1, voorjaar 2020).
  • Het veldje "Blokk. publiek" bij de exemplaren zorgt er momenteel nog niet voor dat het exemplaar ook niet getoond wordt in de publiekscatalogus. Langs de kant van Wise is dit opgelost, maar de ontwikkelaar van Aquabrowser moet dit langs zijn kant nog inplannen.

  Wise catalogus

  • Dit voorjaar zijn er enkele dagen geen updates uit Vlacc binnengekomen. Mis je een titel? Dan kan je via Voorlopige titel > Zoek in Open Vlacc de titel zelf overhalen uit Vlacc.
  • Wanneer je een voorlopige titel hebt ingevoerd met een publicatiejaar, dan zal je dat jaartal ook bij "jaar van uitgave" zien staan bij de impressumvelden in het titelmuteerscherm. Deze bug wordt opgelost in versie 6.6.0 van Wise, najaar 2019.
  • Vanaf versie 6.6.1 (voorjaar 2020) zal je een meervoudige datum (bv. 1946-1947) kunnen invoeren via het titelmuteerscherm.
  • De performantie en de zoekmogelijkheden van de catalogus in Wise zijn een blijvend aandachtspunt en zullen gefaseerd verbeterd worden.

  Exemplaren, bestellen, tijdschriften

  Exemplaren koppelen

  • De velden "of" en "nummer" bij het koppelen van een tijdschriftexemplaar laten momenteel slechts 10 resp. 2 tekens toe. Dit volstaat niet en wordt bijgevolg uitgebreid tot 30 resp. 10 in versie 6.6.0 van Wise, december 2019.
  • Het Hoofdwoord kan uit maximum 5 leestekens bestaan. Als er bij koppelen meer ingegeven worden, worden enkel de eerste 5 opgeslaan. Als een langere tekst weergegeven moet worden in de publiekscatalogus kan deze in Plts. Opm gezet worden.