Welkom op de Cultuurconnect-servicedesk,
Hoe kunnen we je helpen?
Kies hieronder een onderwerp of stel een vraag

Nog in te richten


  Onderstaande zaken zijn nog voor geen enkele of enkel sommige bibliotheken ingericht. Communicatie volgt per onderwerp wanneer Cultuurconnect voldoende achtergrondinformatie en tijd heeft.

  • Deurwaarderprocedure (status: communicatie uitgestuurd). Dit kan op eenvoudig verzoek door de Servicedesk voor jouw bibliotheek worden ingericht.
  • Boete op de materiaalvergoedingsnota (status: communicatie uitgestuurd). Dit kan op eenvoudig verzoek door de Servicedesk voor jouw bibliotheek worden ingericht.
  • Registratienota (status: communicatie uitgestuurd). Dit kan op eenvoudig verzoek door de Servicedesk voor jouw bibliotheek worden ingericht.
  • Budgetten (status: interne opleiding door OCLC achter de rug)
  • Bericht "Einde abonnement" (status: communicatie uitgestuurd). Vanaf 1 september verstuurt Wise automatisch elke 1e dag van de maand een bericht naar leners van wie het abonnement op het einde van die maand afloopt.
  • Is een tweede uitlening op dezelfde dag voor dezelfde lener een uitlening of een verlenging? Standaard is dit een uitlening aan de balie en een verlenging aan de zelfuitleen, maar hier kan van afgeweken worden per bib en/of per zelfuitleentoestel. Is jouw inrichting nog niet in orde, contacteer dan de Servicedesk.