Welkom op de Cultuurconnect-servicedesk,
Hoe kunnen we je helpen?
Kies hieronder een onderwerp of stel een vraag

Zijn speciale collecties welkom in het Bibliotheeksysteem?


  Het Bibliotheeksysteem staat open voor de talloze speciale collecties die nu al in het provinciale systeem zijn opgenomen als locatie of sublocatie van de bib: spelotheek, muziekacademie, kunstacademie, heemkundige kring, archiefbibliotheek, enzovoort.

  Het Bibiotheeksysteem staat ook open voor nieuwe speciale collecties als ze aan onderstaande voorwaarden voldoen. De collectie is:

  • eigendom van de bibliotheek of van een lokale partner die formeel samenwerkt met een openbare bibliotheek in Vlaanderen. De implementatie is in een en hetzelfde systeem als de openbare bibliotheek, en die bibliotheek is verantwoordelijk voor de partner.
  • documentair (uitzondering: spelotheekmateriaal)
  • gratis raadpleegbaar voor het publiek
  • zichtbaar in de webcatalogus
  • ingevoerd volgens de Open Vlacc-regelgeving. De invoer gebeurt door catalografen van de openbare bibliotheek, een netwerkcatalograaf of kan uitzonderlijk gedelegeerd worden aan een medewerker van de beherende instelling die voldoende catalografisch geschoold is. De openbare bibliotheek is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de invoer, voert steekproeven uit en blokkeert indien nodig beschrijvingen.