Welkom op de Cultuurconnect-servicedesk,
Hoe kunnen we je helpen?
Kies hieronder een onderwerp of stel een vraag

Zal het Bibiotheeksysteem gebruik maken van persoonsgegevens van de eID of het rijksregister?


  Mogen er persoonsgegevens uit het rijksregister gebruikt worden in een bibliotheeksysteem?

  Heel wat bibliotheken gebruiken in hun bibliotheeksysteem het rijksregisternummer en lezen gegevens uit van de e-id. Hiervoor moet je als bibliotheek (of gemeente) een machtigingsaanvraag hebben gedaan bij het Sectoraal comité van het rijksregister. Die aanvraag past onder de algemene machtiging 'Beraadslaging RR nr 28/2009 van 18 mei 2009’ die werd afgesloten door Bibnet (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-machtigingen-rr, zoek in je browser op Bibnet). De machtiging geeft bibliotheken die een aanvraag hebben gedaan het recht om:

  • toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister, meer in het bijzonder die vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2° en 5°, WRR, namelijk de naam en voornamen, geboortedatum en de hoofdverblijfplaats (de nationaliteit is niet toegestaan in de machtiging);
  • het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.

  Om een machtigingsaanvraag te kunnen doen, moet je als bibliotheek (of gemeente) beschikken over een veiligheidsconsulent. Op http://vtc.corve.be/overzicht.php vind je een overzicht van de gemeenten die een veiligheidsconsulent hebben. Hier vind je een overzicht van de bibliotheken (of gemeenten) die al een machtigingsaanvraag hebben gedaan.

  Zullen er persoonsgegevens uit het rijksregister worden gebruikt in het nieuwe eengemaakt Bibliotheeksysteem?

  Cultuurconnect wil graag in het eengemaakt Bibliotheeksysteem voor de bibliotheken die in orde zijn met de aanvraag intensiever gebruik gaan maken van persoonsgegevens uit het rijksregister, onder meer via een project om via een technische koppeling met het rijksregister bepaalde persoonsgegevens (bv. adresgegevens) up to date te houden. Hiervoor zal Cultuurconnect gebruik maken van het MAGDA-dienstenplatform van de Vlaamse overheid. De koppeling zal de werkprocessen in de bibliotheek om persoonsgegevens up to date te houden sterk vereenvoudigen. Bovendien zullen leners niet gevraagd worden om gegevens die elders al beschikbaar zijn opnieuw te moeten doorgeven (het ‘only once’ principe).

  Wat moet ik doen als mijn bibliotheek (of gemeente) nog geen machtigingsaanvraag heeft gedaan?

  Cultuurconnect adviseert bibliotheken (of gemeenten) die nog geen machtigingsaanvraag hebben gedaan om zo snel mogelijk een aanvraag te doen. Rep je dus om de aanvraag in orde te brengen met volgend formulieren:

  en stuur de formulieren naar IVC_federalekamer@bosa.fgov.be.

  Beschik je nog niet over de veiligheidsconsulent die je hiervoor nodig hebt, maak daar dan als gemeente zo snel mogelijk werk van. Want met de AVG, is de veiligheidsconsulent in een nieuwe rol als ‘functionaris gegevensbescherming’ (data protection officer) sowieso verplicht!