Welkom op de Cultuurconnect-servicedesk,
Hoe kunnen we je helpen?
Kies hieronder een onderwerp of stel een vraag

Release 22 juli (versie 6.5.2)


  Algemeen

  • De knoppen op het beginscherm kregen een andere vormgeving.
   

  Catalogus / Catalografie

  • Het veld "Typering" is weggehaald van het titelmuteerscherm. De werking van dit veld ten opzichte van andere velden als "Jeugd/Volw." en "Inform./Verh." was onduidelijk dus om verwarring te vermijden wordt het verborgen.
  • Het wereldbolletje in de catalogus linkt door naar de titel in de publiekscatalogus van de juiste instantie, niet meer naar de Wise-catalogus van OCLC. 
  • Bij Exemplaren > Exemplaarstatistieken is het overzicht "Leenstatistiek" toegevoegd. Het verschil met het overzicht "Uitleenstatistiek" is dat bij "Leenstatistiek" de kolom 'verlengingen' naast de kolom 'uitleningen' wordt opgenomen.
  • Bij het koppelen van non-fictie titels met een SISO-code, zal de SISO-code niet meer automatisch in het veld Pl. Opmerking staan.
   

  Klanten

  • In het kader van de GDPR-wetgeving werd een log ontwikkeld waarin wordt bijgehouden welke bibliotheekmedewerker welke persoonsgegevens raadpleegt. De log kan vanuit 2 invalshoeken bekeken worden: een filter op de bibliotheekmedewerker, met als resultaat de actor ids van de klanten die werden opgevraagd / een filter op de klant, met als resultaat de bibliotheekmedewerkers die de gegevens van deze klant hebben opgevraagd. Deze log is beschikbaar in de Wise manager en kan mits motivatie opgevraagd worden via bibliotheeksysteem@cultuurconnect.be.
  • De velden mbt de leenhistorie werden aangepast. De opties "Blokkeer", "Uitgeschakeld" en "Actief" werden vervangen door: "Leenhistorie tonen?" en "Leenhistorie wissen?".
   In deze tabel lees je hoe de leners werden omgezet:
   Oud Leenhistorie tonen Leenhistorie wissen
   Actief      -->  Ja Nee
   Blokkeer --> Nee Ja
   Nieuwe leners krijgen default "Leenhistorie tonen" = Nee + "Leenhistorie wissen" = Ja.
   Wat meer uitleg bij "Leenhistorie wissen": De leenhistorie wordt sowieso 3 maanden bijgehouden om de goede werking van de bib te kunnen verzekeren. Staat "Leenhistorie wissen" op Ja, dan gaat het om de leenhistorie voor de laatste 3 maanden.
   Zeer binnenkort kan deze parameter ook zelf beheerd worden via Mijn Bibliotheek.
   Wat meer uitleg bij "Leenhistorie tonen": dit gaat zowel om de leenhistorie in de Wise client, als om de leenhistorie die de lener zelf ziet in Mijn Bibliotheek.
  • Om een lener herin te schrijven, is een kleine extra tussenstap nodig waarbij je de pas van de lener nog eens inscant. Dit is nodig omdat in Vlaanderen een pas in meerdere bibliotheken kan gebruikt worden, en Wise bij het herinschrijven niet weet welke pas hij aan het lidmaatschap moet hangen. Er volgt binnenkort nog een knop om hier ook de eID uit te lezen.
   

  Balie

  • De knop om de eID uit te lezen is nu ook beschikbaar in het scherm om uit te lenen.